Header image
 
  
 
 
 
 
 
 
 
КОПИРНИ И КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ - последен ъпдейт 26.07.2014
ЧЕРНО/БЯЛО КОПИРАНЕ И ПРИНТИРАНЕ А4 и А3
А4 1 стр.
                  0.08 лв
А4 двустранно 1 лист                   0.14 лв
А4 над 400 стр.
                0.06 лв
А4 двустранно над 200 листа
0.10 лв
А4 над 800 стр.
                  0.05 лв
А4 двустранно над 400 листа
                  0.08 лв
Копиране от книга, формат А4 1 стр.
                  0.12 лв
А3 1 стр.
                  0.16 лв
А3 над 200 стр.
                  0.14 лв
А3 над 400 стр.
                  0.12 лв
Всички проби по желание на клиента се заплащат
намаляване/увеличаване  
цената + 20%
ЦВЕТНО ПРИНТИРАНЕ - А4 и А3 
А4 без ограничение в запълнеността на хартия до 100г/м2  
                  0.80 лв
А4 без ограничение в запълнеността на хартия над 100г/м2, но не повече от 160г/м2  
  1.20 лв
А3 без ограничение в запълнеността на хартия до 100г/м2  
                  1.50 лв
А3 без ограничение в запълнеността на хартия над 100г/м2, но не повече от 160г/м2  
                  1.90 лв
А3 без ограничение в запълнеността на хартия над 160г/м2  
                  2.30 лв
А3 без ограничение в запълнеността на хартия над 200г/м2  
                  2.60 лв
Всички проби по желание на клиента се заплащат
НАБОР НА ТЕКСТ - цена за 1 страница
На български, без таблици и формули до 10 страници
                  0.70 лв
На български, с таблици и формули до 10 страници
                  1.80 лв
На френски, без таблици и формули до 10 страници
                  1.20 лв
На френски, с таблици и формули до 10 страници
                  2.30 лв
На английски, без таблици и формули до 10 страници
                  1.20 лв
На английски, с таблици и формули до 10 страници
                  2.30 лв
Редактиране, обработване, форматиране на файл/на страница  
                  0.50 лв
Набор на специализизиран текст до 10 страници
                  2.30 лв
Изпращане на файлове по е-мейл  
                  0.80 лв
Спешни поръчки  
     +50%

СКАНИРАНЕ - 150dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi; JPG, PDF, TIFF ; Моля, носете си флашки за запис!

Формат А4                     0.30 лв
Формат А3                     0.60 лв

Материали за принтиране можете да изпращате както на нашия e-mail, така и по Skype.

При нас можете да използвате и следните услуги:

Факс услуга до България (за 1 страница) - 0.50 лв

Получаване на факс/на страница - 0.50 лв

Факс услуга до първа зона (за 1 страница) - 2.00 лв

Факс услуга до втора зона (за 1 страница) - 2.60 лв

Факс услуга до трета зона (за 1 страница) - 3.50 лв

Телефони: 9270300

Мобилни телефони: 0886 568375, 0886 568422

e-mail: mail@itech-store.com

Skype: itech-store , itech-store_1